“Một số vấn đề về các ngành nghề – làng nghề – phố nghề truyền thống Việt Nam”

Cố GS. Trần Quốc Vượng là một học giả nổi tiếng của Việt Nam (và thế giới) về sử học, khảo cổ học, văn hóa học. Những di sản ông…