Đôi điều về “Đạo Trung dung” của Nho giáo

                                                     TS. BÙI HỒNG VẠN                                                      Trường Đại học Thương mại (TMU) Hội nghị các nhà khoa học được trao giải Nô-ben hòa bình tổ chức tại Pa-ri đã tuyên…