CẢM NHẬN KHI ĐỌC “VẪY VÀO VÔ TẬN” CỦA ĐỖ LAI THÚY

Không tính bìa, cuốn sách có độ dày 463 trang, khổ 13,5×20,5, được Nxb. Phụ nữ xuất bản quý II năm 2014.

Tôi không có chuyên môn về văn học, nhưng là người yêu thích văn nên hay tìm mua/đọc sách về lĩnh vực này.

Khi đọc xong Vẫy vào vô tận, tôi nhận thấy đây là cuốn sách viết về chân dung những người nổi tiếng thuộc giới tinh hoa Việt thế kỷ XX. Với 17 chân dung (học thuật) “đại diện” cho nhiều lĩnh vực:

01. Nguyễn Trường Tộ “nghịch lý canh tân”

02. Trương Vĩnh Ký “mở đầu đối thoại Đông Tây”

03. Nguyễn Văn Vĩnh “người [Việt] nam mới đầu tiên

04. Phạm Quỳnh “ngọn gió [N] nam

05. Phan Khôi “thầy cãi”

06. Nhất Linh “công trình hiện đại hóa”

07. Đinh Gia Trinh “tinh thần khoa học”

08. Nguyễn Hiến Lê “tự làm nên mình”

09. Thanh Lãng “cái nhìn thế hệ”

10. Nguyễn Khắc Dương “tìm mình qua những xung đột văn hóa”

11. Nguyễn Tài Cẩn “từ ngôn ngữ đến văn hóa”

12. Hoàng Ngọc Hiến “triết lý hai bàn chân”

13. Đặng Tiến “những vũ trụ thơ”

14. Đặng Nghiêm Vạn “đi tìm một tổng thể”

15. Nguyễn Văn Trung “dấn thân trí thức”

16. Văn Tâm “khối mâu thuẫn lớn”

17. Hà Văn Tấn “theo dấu các văn hóa cổ”

(Trong văn bản gốc không đánh số và các cụm từ đi kèm với tên người không nằm trong ngoặc kép. Tôi thêm số thứ tự và đưa các cụm từ liên quan vào trong ngoặc kép chỉ để tiện trình bày và nhấn mạnh ý mình muốn nói)

Tôi đã đọc Đỗ Lai Thúy khá nhiều và có cảm nhận chung – đây là một học giả tài danh của nước Việt.

Tôi không võ đoán, các bạn thử hình dung xem, ông phải là một người như thế nào mới có được một gia tài học thuật như thế này chứ:

* Về sách viết:

Có: Mắt thơ (xuất và tái bản: 1992, 1994, 1997, 2000, 2012); Từ cái nhìn văn hóa (1999); Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực (1999, 2010); Chân trời có người bay (2003, 2005); Văn hóa, nhìn từ mẫu người văn hóa (2005);

Bút pháp của ham muốn (2009, 2010, 2011); Phê bình văn học, con vật lưỡng thế ấy (2010); Thơ như là mỹ học của cái khác (2012); Vẫy vào vô tận (2014).

* Về sách biên soạn:

Có: Nghệ thuật như là thủ pháp (Lý thuyết văn chương của Chủ nghĩa hình thức Nga, 2002); Sự đỏng đảnh của phương pháp (2004); Theo vết chân những người khổng lồ (2006); Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật (2000, 2004);

Phân tâm học và văn hóa tâm linh (2002, 2005); Phân tâm học và tình yêu (2003); Phân tâm học và tính cách dân tộc (2007).

* Dịch, BT, viết giới thiệu:

Có: Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức (của Trần Đức Thảo, 1997); Huyền thoại về nguồn gốc của lửa (của J. Frazer, 2001); Văn hóa học, những xu hướng nhân học văn hóa (của Belik, 2001); Văn hóa nguyên thủy (của E.B. Tylor, 2001); Luận về xã hội học nguyên thủy (của R. Lowie, 2001, 2008);

Tuyển tập V. Propp (2002, 2004); Cành vàng (của J. Frazer, 2007); Kinh nghiệm thần bí và biểu tượng ở người nguyên thủy (của Levy Bruhl, 2008); Khảo về quà tặng (của M. Mauss, 2010); Những tiếng nói đã mất (của J. Duvignaud, 2011); Những cấu trúc xã hội học của Bouthoul (2011).

Tuy chưa đọc hết sách của Đỗ Lai Thúy; nhưng qua những cuốn đã đọc, cảm nhận chung của tôi là rất thú vị và bổ ích... Đỗ Lai Thúy quả là một học giả vừa uyên bác, lại vừa uyên thâm…

Vỗ vào vô tận là một cuốn sách hay của Đỗ Lai Thúy. Bạn đọc nào quan tâm đến giới tinh hoa nước nhà trong khoảng một thế kỷ nay rất nên tìm đọc…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.