Chuyện của Alexandre Đại đế

Ở vùng Trung Đông, sau thời Đức Phật khoảng mấy thế kỷ, có vị đạo sư tên Điôzen. Ông sống đơn giản, trên người chỉ có một mảnh áo che thân, một cái bát uống nước. Có lần ông nhìn thấy một người cúi xuống múc nước bằng tay để uống. Ông cảm thấy cái bát của mình trở nên thừa nên quăng đi…

Dân trong vùng coi ông như một vị Bồ tát, họ rất nể phục ông. Mỗi khi ông khuyên bảo họ điều gì về đạo lý, họ đều cảm thấy mình được hạnh phúc và an lạc. Tiếng lành về Điôzen đồn xa khắp vùng…

Alexandre Đại đế trên đường chinh phục Trung Đông, nghe đồn về Điôzen, bèn tìm gặp. Alexandre Đại đế gặp Điôzen đúng vào thời điểm ông đang ngồi phơi nắng trong một ngày đông lạnh giá.

Từ xa, Alexandre cùng đoàn tùy tùng thấy một ông lão đang ngồi ung dung tự tại, râu tóc dài. Trên người ông chỉ có một tấm áo quấn quanh, đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ông bèn xuống ngựa, chầm chậm đi đến bên ông lão. Khi đến nơi nhà vua hỏi:

* Ngài có phải là Điôzen?

* Phải, Ngài cần gì?, Điôzen từ tốn đáp.

Hai bên chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi; nhưng phong thái ung dung tự tại của Điôzen khiến vua Alexandre cảm phục. Alexandre là một Đại đế bách chiến bách thắng; nghe danh ông, ai cũng sợ hãi. Chỉ có ông già râu ria xồm xoàn này liếc nhìn ông với ánh mắt bình thản, khiến nhà vua vô cùng cảm phục. Sau vài câu ngắn ngủi, vua Alexandre lên tiếng:

* Thưa Ngài, Ngài có cần gì không?

Hỏi như vậy vì ông nghĩ mình là một vị vua bách chiến bách thắng, uy danh khắp thiên hạ. Ông có nhiều tài sản; nếu Điôzen cần gì, ông sẽ tặng ngay.

Nghe hỏi vậy, Điôzen trả lời:

* Có, tôi cần Ngài xích qua một chút, đừng che ánh mặt trời tôi đang sưởi. Rất cảm ơn!

Thì ra, nhà vua và đoàn tùy tùng đi đến từ hướng đông, khi đứng đã vô tình che hết ánh nắng buổi sáng chiếu vào ông. Nghe vậy, vua Alexandre quay sang nói với đoàn tùy tùng: “Nếu ta không phải là Alexandre Đại đế, ta sẽ là Điôzen”…

Câu chuyện trên thật đáng suy ngẫm phải không các bạn. Rốt cục con người nên lựa chọn lối sống nào đây: lối sống của một vị đế vương, lối sống của những người dân thường, hay lối sống của Ngài Điôzen?

Câu trả lời tùy thuộc vào nhận thức, quan niệm của mỗi chúng ta thôi…

Hà Nội, 20/01/2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.