Ông già Chồn (chuyện Phật giáo)

Có một ông già hay vào nghe ngài Bá Trượng giảng pháp. Một lần sau khi nghe giảng xong, ông già vẫn không chịu đi. Ngài Bá Trượng nghĩ đây là một người không bình thường, bèn hỏi: “Ông là ai?”. Ông già trả lời: “Bạch Hòa Thượng, con không phải là người. Con là con chồn sau núi. Năm trăm đời trước, đời Đức Phật Ca Diếp, con là một vị Tăng tu hành. Một hôm, có người hỏi con: Người đã đắc đạo có bị luật Nhân Quả chi phối hay không? Con trả lời: Không. Thế là từ đó con bị đọa làm thân chồn 500 kiếp mà không biết mình phạm lỗi gì! Nay con mong Hòa thượng cho con một lời giải thích để con hiểu ra sự thật mà thoát được thân chồn này”.

Ngài Bá Trượng nói: “Ông hỏi lại ta đi”. Ông già trịnh trọng hỏi lại: “Bạch Hòa thượng, người đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối không?”. Ngài Bá Trượng đã trả lời: “Người đắc đạo đã không còn hiểu sai về luật Nhân Quả nữa (tức hiểu rất sâu sắc)”. Nghe câu đó, ông già đại ngộ ngay. Ông nói với ngài Bá Trượng: “Vậy là con thoát được thân chồn, xin Hòa thượng lấy nghi thức dành cho Tăng mà tống táng cho con”. Nói xong, ông già biến mất.

Trưa hôm sau, ngài Bá Trượng thông báo cho mọi người chuẩn bị lễ tang cho một vị Tăng. Mọi người rất ngạc nhiên vì trong chùa không có ai vừa qua đời cả. Ngài bảo mọi người đi theo mình ra sau núi. Khi đến một cái hang thấy xác một con chồn, Ngài bảo họ đem về thiêu và tống táng như một vị Tăng…

[Đây là câu chuyện được thầy Thích Chân Quang dẫn ra khi giảng về HẠNH CHÂN THẬT. Thầy muốn nói tới những người tu hành cần tránh khát khao, tham vọng, danh lợi phù ảo, muốn được mọi người tôn kính. Người đó biết mình chưa đắc đạo, nhưng vẫn nói dối là mình đã đắc đạo… Những người đó khi nói dối, họ đã gieo rắc những tà kiến sai lầm cho người khác về nhiều vấn đề đạo lý… Trong chuyện trên, ông già Chồn không phải là người nói dối… Ông chỉ hiểu sai, trả lời thiếu cân nhắc, vậy mà ông bị đọa làm thân chồn tới 500 kiếp].

(P/s: Chuyện của Nhà Phật, nhưng với những người không tu hành vẫn nên ngẫm nghĩ và rút ra cho mình điều gì đó thì cũng… TỐT!)

Hà Nội, ngày 12/02/2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.