Hạnh Nhẫn nhục

Nhẫn nhục là một trong những phẩm chất đạo đức mà con người cần học hỏi, rèn luyện để có được. Bởi lợi ích của nó là vô cùng to lớn… Phật giáo rất coi trọng việc giáo dục đạo đức, trong đó “hạnh nhẫn nhục” nhận được nhiều sự quan tâm. Câu chuyện sau đây là một minh chứng giáo dục cho “hạnh nhẫn nhục”:

Một thằng bé trông to con đang đi trên đường, chợt thấy cái ví của ai đó đánh rơi. Nó vừa nhặt lên xem thì một thằng bé khác (nhỏ hơn) ở đâu chạy đến đòi chia đôi số tiền trong ví. Thằng lớn không chịu vì nó muốn trả lại ví cho người đánh mất.

Đang dùng dằng tranh cãi thì một người đàn ông đi tới hỏi hai đứa có nhặt được một cái ví không. Thằng lớn nói có và vui vẻ trả lại chiếc ví cho ông ta. Người đàn ông mừng quá, sau khi xem ví không thấy mất gì liền lấy ra tờ 50 ngàn để “hậu tạ” hai đứa. Thằng lớn dứt khoát không nhận tiền…

Khi người đàn ông đi khỏi thì thằng nhỏ hơn nói với thằng lớn:

Mày đưa tao 25 ngàn.

Tiền gì? thằng lớn hỏi lại.

Vì tao với mày cùng nhặt được ví, ông ta cho 50 ngàn thì phải chia đôi.

Lúc nãy mày thấy tao trả lại hết cho ông ta rồi mà.

Tao không biết, ông ta cho 50 ngàn tức mày 25, tao 25 còn trả lại là việc riêng của mày.

Hai đứa cứ cãi cọ nhau qua lại như vậy. Vì không nhận được tiền thằng bé xông vào đánh thằng lớn. Thằng lớn bỏ chạy… Có người thấy thế hỏi: Mày lớn hơn, không đánh lại được nó hay sao mà bỏ chạy? Thằng lớn trả lời: Đâu có, nếu cháu đánh lại là nó chết, nên cháu chạy để không phải đánh nhau với nó…

Đó chính là “hạnh nhẫn nhục” mà Đạo Phật thường truyền dạy cho các Phật tử và chúng sinh…

Hà Nội, ngày 16-02-2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.