Tên cướp xin quy y cửa Phật

Trong Phật giáo có câu chuyện kể về một Thiền sư đang tụng kinh thì một tên cướp xông vào. Hắn dí dao vào cổ bảo ông đưa cho hắn tiền. Thiền sư vẫn ngồi tụng kinh và chỉ cho tên cướp tiền để trong tủ.

Tên cướp lấy được tiền liền quay đi, lúc đó ông mới ngừng tụng kinh và nói với hắn: “Nhận tiền xong phải cảm ơn”. Hắn nói: “Cảm ơn” rồi đi. Thiền sư tiếp tục tụng kinh như không có chuyện gì xẩy ra.

Tên cướp tiếp tục đi cướp tiền của người khác và bị cảnh sát bắt. Hắn hối hận và khai ra các vụ cướp hắn đã thực hiện, trong đó có vụ cướp tiền của Thiền sư.

Cảnh sát giải tên cướp đến chùa và hỏi Thiền sư: “Có phải tên này đã vào chùa dí dao vào cổ và cướp tiền của ngài không?”. Thiền sư trả lời: “Không, tôi cho và nó có cảm ơn”. Nhờ câu ấy của Thiền sư mà tên cướp được giảm án…

Mãn hạn tù, hắn đến chùa gặp Thiền sư xin được xuất gia vào chùa tu. Từ đó hắn trở thành đệ tử của vị Thiền sư ấy… (Vậy là, Đạo Từ Bi của Phật đã cứu độ được một chúng sinh lầm lỗi).

Leave a Reply

Your email address will not be published.