Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến ĐOÀN KẾT

Đoàn kết là một trong những vấn đề chiến lược, có tầm quan trọng đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Để cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các bạn SV trường Đại học Thương mại đang học tập môn Tư tưởng HCM theo phương thức online, tôi xin phép tác giả Trần Đương post lên đây bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự đoàn kết” (trích rút từ cuốn sách “Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nxb. Thanh niên, 2009).

Nội dung bài viết:

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng, đòi hỏi “toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí”, có như vậy Đảng ta mới làm tròn nhiệm vụ của mình. Trong nhiều bài nói chuyện, bài viết của mình, Người khẳng định: Đoàn kết thống nhất là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của một đảng kiểu mới.

Năm 1957, nói chuyện tại một lớp chỉnh huấn trung – cao cấp của Bộ Quốc phòng, Người chỉ rõ: “Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết. Đoàn kết trên dưới, cán bộ và chiến sĩ, miền Nam và miền Bắc, trong và ngoài Đảng, quân đội và nhân dân…”.

Cùng năm đó, nói chuyện với cán bộ, đảng viên, đoàn viên lao động thành phố Hải Phòng, Bác kêu gọi: “Phải đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn kết đảng viên…, đoàn kết giữa ngành này với ngành khác, đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ, đoàn kết giữa Đảng và dân, giữa quân và dân”. Và người nhấn mạnh: “Đoàn kết không phải ở bề mặt, bề miệng… Làm thế nào để đoàn kết? Muốn đoàn kết phải thật thà tự phê bình, thành khẩn và phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê bình, tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến càng đoàn kết”.

Đảng ta là Đảng cầm quyền nên càng phải đề cao dân chủ, mở rộng mối quan hệ mật thiết, chân thành giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đảng viên với quần chúng, tuyệt đối không trù úm, trả đũa, không có “vùng cấm” với bất cứ cá nhân nào, cấp ủy nào. Bác nói: “Phê bình phải dân chủ, nghĩa là Bác phê bình các cô, các chú, trái lại các cô, các chú có thể phê bình Bác, mà phải phê bình Bác, có cái hay phải học, cái khuyết điểm thì phải phê bình. Các cô, các chú yêu Bác, muốn Bác tiến bộ thì phải phê bình”.

Đoàn kết nhất trí trong Đảng là yếu tố quan trọng bậc nhất để Đảng làm tốt vị trí lãnh đạo, vị trí tiên phong của giai cấp và của dân tộc. Đó cũng là đạo đức của người cách mạng, người đảng viên, người công dân. Bác vạch rõ: “Trong kháng chiến nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân là đánh giặc thực dân, nhờ có đoàn kết nhất trí mà ta đã thắng”.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ngày 10/9/1960, Bác tuyên bố: “Toàn Đảng và toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ thành một khối khổng lồ. Chúng ta sáng tạo. Chúng ta xây dựng. Chúng ta tiến lên. Quyết không có lực lượng nào ngăn được chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hơn lúc nào hết phải thật sự thấm nhuần lời dạy của Bác: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kến nhất trí”. Lời Bác dạy lúc này càng có ý nghĩa thời sự vì cuộc đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của lực lượng đối địch và những thách thức, khó khăn của cơ chế thị trường. Nếu không rèn luyện bản lĩnh thì chúng ta sẽ dễ dàng vấp ngã, tạo sơ hở cho kẻ địch phá hoại Đảng, chế độ ta.

Trong Di chúc để lại, trước khi vĩnh viễn đi xa, Người vẫn “trước hết nói về Đảng”. Người hài lòng nhận thấy: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo nhân dân hăng hái đấu tranh tiến lên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người nhắc nhở: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn con người của mắt mình”.

Với tấm lòng của vị lãnh tụ tối cao, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Đã hơn 40 năm Hồ Chủ Tịch vĩnh biệt chúng ta, song tư tưởng và tấm gương đoàn kết của Người trong Đảng, trong phong trào cộng sản quốc tế vẫn là kim chỉ nam, là ngọn cờ của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chúng ta.

Hà Nội, ngày 20/03/2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.