Chuyện Bác Hồ bỏ thuốc lá

Sinh thời, Bác Hồ tự nhận mình có thói quen xấu là hút thuốc lá. Năm 1966, do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, các bác sĩ đề nghị Người bỏ thuốc lá.

Trước đề nghị đó, Bác Hồ nói: Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ, thành thói quen. Bây giờ bỏ được thì tốt cho sức khỏe, nhưng không dễ. Các chú giúp Bác bỏ tật xấu này!

Bác tự đề ra chương trình cai và bỏ dần thuốc lá. Thời gian đầu Người giảm số lượng điếu hút trong một ngày, trong một giờ.

Khi thèm thuốc lắm thì Bác làm một việc gì đó nhằm thu hút sự chú ý, tập trung tư tưởng để giảm bớt cơn nghiện thuốc.

Tuổi già làm việc đó thật vất vả. Bỏ một thói quen không dễ chút nào, phải có một nghị lực phi thường như Bác mới làm được.

Bác tìm một lọ thủy tinh nhỏ để trên bàn làm việc. Bác lấy một điếu thuốc hút một nửa, nửa còn lại Bác giụi tắt, bỏ vào lọ thủy tinh… Về sau, một điếu thuốc Bác chỉ hút một hơi rồi giụi bỏ vào lọ thủy tinh. Cứ thế, Bác hút thưa dần và bỏ hẳn thuốc lá!

(Theo Trần Đương: “Bác bỏ thói quen hút thuốc lá”, in trong sách “Sáng mãi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, Nxb. Thanh niên, 2009)

Hà Nội, ngày 21/03/2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.