Muốn sáng tạo cần phá vỡ khuôn mẫu

Sáng tạo là tạo ra cái mới, chưa có tiền lệ. Và như thế đương nhiên phải phá vỡ/hủy các khuôn mẫu đã có… Trong lịch sử nhân loại, những mẩu/câu chuyện về sáng tạo nhiều vô kể. Sau đây là một trong số đó:

Vào mùa Đông năm 333 trước Công nguyên, Alexander (một vị tướng của Macedonia) dẫn quân đến chiếm Gordium – một thành phố của châu Á.

Khi đóng quân ở đây, Alexander được nghe nói về một truyền thuyết xung quanh nút thắt nổi tiếng của thành phố này, đó là “Nút thắt Goridum”. Một lời tiên tri nói rằng, nếu ai cởi được nút thắt phức tạp và kỳ lạ đó sẽ trở thành vua của châu Á. Lời tiên tri đã kích thích trí tò mò của Alexander và ông bảo thuộc hạ đưa mình đến chỗ nút thắt để thử sức.

Sau khi Alexander xem xét và cố gắng tìm kiếm đầu dây một hồi lâu nhưng vô ích. Bị dồn vào đường cùng, Alexander tự hỏi mình: “Ta có thể tháo cái nút này bằng cách nào đây?”

Vào thời điểm đó, trong đầu ông chợt lóe lên ý nghĩ: “Ta sẽ tạo ra luật lệ tháo nút thắt của riêng mình”. Thế là ông rút kiếm ra chém đôi nút thắt… Châu Á đã được định hình trước để dành cho Ông!

Thật đơn giản phải không Bạn? Nhưng không phải ai cũng nghĩ ra cách làm này. Alexander là một vĩ nhân – một thiên tài do Trời/Thượng đế sinh ra…

Hà Nội, ngày 07-10-2020

Bùi Tâm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published.