NGƯỜI LẬP DỊ

Có một người lập dị

Đi vào một tiệm ăn

Nơi có nhiều chim quý

Để chiều khách khi cần.

Người lập dị chăm chú

Nhìn bầy chim rất lâu,

Thậm chí còn ngả mũ.

Hình như ông rất giàu.

Ông gọi cho chủ tiệm,

Yêu cầu bán cho ông

Tất cả chim quý hiếm

Hiện đang có trong lồng.

Thong thả, người lập dị

Bắt từng con, giơ cao

Rồi cho bay, thậm chí

Còn ngả mũ cúi chào.

Xong, quay sang ông chủ

Cùng cả đám người nhà

Đang ngạc nhiên, ngả mũ,

Ông cúi chào, đi ra.

(Thái Bá Tân)

Leave a Reply

Your email address will not be published.