THÓI ĐỜI

Bạn ăn nhiều, thành béo.

Không ăn lại thành gầy.

Mọi người sẽ nhăn mặt:

Sao mày đến mức này?

Bạn uống, thành nát rượu.

Không uống sẽ bị chê.

Ăn mặc đẹp – hoang phí.

Ăn mặc xấu – nhà quê!

Bạn tán một cô gái.

Người ta mắng: Lẳng lơ.

Không tán cô gái ấy,

Người ta trách: Thờ ơ.

Bạn trang điểm son phấn –

Người ta lườm: ca-ve!

Không trang điểm son phấn:

Cái con này xấu ghê…

Đại khái là như vậy

Bạn làm gì, mọi người

Cũng chõ mồm chê trách.

Thế đấy, cái thói đời.

Vậy biết làm sao nhỉ?

Tôi xin khuyên thế này –

Hãy nói thẳng với họ:

Kệ mẹ bọn chúng mày!

Cứ sống như mình muốn.

Thấy đúng thì làm đi.

Hơi đâu mà để ý

Mấy cái lời thị phi.

(Nguồn: Thơ Châm ngôn của Thái Bá Tân)

3 thoughts on “THÓI ĐỜI

Leave a Reply

Your email address will not be published.