“Lợi nhuận” theo cách nghĩ của người giàu

Dù học qua trường lớp hay học ở trường đời, rốt cuộc con người muốn giàu có đều phải trang bị cho mình những kiến thức sơ đẳng về kinh tế học để mà vận dụng vào cuộc sống đạt kết quả, thành công tốt hơn.

Trong cuốn sách “10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu & người nghèo”, Keith Camron Smith đã cung cấp cho “người nghèo” những kiến thức giúp họ có thể cải thiện tốt hơn về tài chính, kinh tế của bản thân và gia đình, và xa hơn có thể trở nên giàu có… Trước hết, bắt đầu từ “Định nghĩa lợi nhuận của người giàu”:

Hầu hết mọi người có quan niệm sai lầm về tài sản. Những người này cho rằng: “Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà họ sở hữu”. Đây không phải là quan niệm về tài sản của người giàu. Trái với quan niệm này, người giàu luôn coi tài sản là những thứ có giá trị mà họ sở hữu, đồng thời chúng phải tạo ra thu nhập thụ động. Lợi nhuận, theo cách hiểu của người giàu, nó chính là tài sản trừ đi tiêu sản.

Một người nghèo có thể có một số tài sản nhỏ có giá trị nào đó; nhưng các tài sản này không tạo ra thu nhập thụ động. Tiêu sản là những thứ bạn phải nợ tiền để có được chúng. Chẳng hạn như: các khoản thế chấp, tiền trả góp mua nhà, xe; nợ thẻ tín dụng; các khoản vay cá nhân… Nếu lấy những tài sản có thể tạo ra thu nhập thụ động trừ đi khoản tiền nợ, số còn lại chính là lợi nhuận thực sự của bạn.

Người giàu quan niệm lợi nhuận mà không tạo ra thu nhập thụ động thì không có giá trị. Việc họ cần làm là tập trung vào tăng lợi nhuận và tăng thu nhập thụ động. Người giàu biết cách sai khiến đồng tiền làm việc cật lực cho họ. Ngược lại, người nghèo phải làm việc cật lực vì đồng tiền.

Người giàu luôn kiểm soát tài chính của mình, còn người nghèo lại trao quyền kiểm soát cho người khác (nhà nước và ông/bà chủ). Khi phụ thuộc vào người khác thì họ luôn trong trạng thái mất nguồn thu nhập… Người giàu thì khác hẳn, họ biết rõ mức thu nhập của họ trong tháng sau và năm sau…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.