Blog

Đôi điều về “Đạo Trung dung” của Nho giáo

                                                     TS. BÙI HỒNG VẠN                                                      Trường Đại học Thương mại (TMU) Hội nghị các nhà khoa học được trao giải Nô-ben hòa bình tổ chức tại Pa-ri đã tuyên…

“Một số vấn đề về các ngành nghề – làng nghề – phố nghề truyền thống Việt Nam”

Cố GS. Trần Quốc Vượng là một học giả nổi tiếng của Việt Nam (và thế giới) về sử học, khảo cổ học, văn hóa học. Những di sản ông…